LOGO
×

Characterix Mesleki Yönelim Envanteri

upload/19/wbhe_slayt3.jpeg

Hayattaki en değerli varlığınızın geleceğinden endişe mi duyuyorsunuz ? 
Hayatta başarılı olabileceği meslek hangisi biliyor musunuz ? 
 Türkiye'nin İlk meslek seçim envanteri ile çocuğunuzun geleceği için 
en doğru kararı vermenize yardımcı olalım 

Characterix Nedir? 

CharacterIX, profesyonel iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir 

Characterix Envanteri’nin dayandığı teori olan Enneagram, dünyanın seçkin üniversitelerinden Stanford Üniversitesi M.B.A. programında, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise uygulamalı ders şeklinde işlenmektedir. A.B.D ağırlıklı olmak üzere pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır. 
Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında Characterix Envanteri’nin dayandığı teoriyi kullanmaktadır. 
“CharacterIX”, 20 binden fazla bireyden toplanan veriyle geliştirilmiş olup, araştırma örnekleminin büyüklüğü ve veri toplanan bireylerin özelliklerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı düşünüldüğünde bu çalışmanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili en büyük çaplı araştırmalardan biri olduğu açıkça görülmektedir 

Characterix Kişilik Analiz Envanteri Ne İşe Yarar ?

Çocuğun; 
 • Hayatı boyunca yapacağı mesleği doğru tercih etmesini 
 • Mutlu bir iş hayatı olmasını 
 • Sizinle (Ebeveyn) daha sağlıklı ilişki kurmasını 
 • Okul sonrası İş hayatında kendisine çok lazım olacak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini
 • 136 farklı özelliğini tanımasını 
 • Bireysel Kişilik Analizini 
 • En Güçlü Yönlerini 
 • Güçlendirilmesi gereken yönlerini 
 • Potansiyel Risklerini 
 • Öğrenme Tarzını 
 • Doğru Öğrenme Ortamını 
 • Davranış Tarzını 
 • Eğitimde İletişim Tarzını 
 • Motive eden ve Motivasyonunu Bozan Faktörleri 
 • Stresli ve Rahat anlarındaki Davranışlarını 
 • Problem Çözme Yaklaşımını 
 • Uyum Tablosunu 
 • Takım Çalışmasındaki Tutumunu 
 • Rahat iken Sergilediği Özellikleri 
Doğru ve eksiksiz olarak ölçer.

Characterix ; 
 • CharacterIX, ortalama 20 dakika içerisinde 73 adet sorunun yanıtlanması sonucunda, Öğrencinin kişilik özelliklerini derinlemesine raporlar. Ortalama 80-85 sayfalık bir rapor oluşturur. 
 • 73 soruda bireyin 136 farklı yetkinliğini ölçer ve esnek yapısı ile kurum ve görev bazlı olarak kişiselleştirilebilir. 
 • 10 yılın üzerinde geliştirme süresi, 5 yıl süren bilimsel çalışma ve saha gözlemiyle konusunda Türk halkını en iyi ve en detaylı modelleyen kişilik analiz envanteridir. 
 • Tamamen Web tabanlı alt yapısı ile hızlı güvenilir ve kuruma özeldir. 
 • Kişi bazlı mail ya da SMS üzerinden gelen link üzerinden doldurulur, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında %100 güvenirlilik sağlar. 
 • Rapor sonuçları kuruma mail ya da bulut depolama sistemleri üzerinden ONLINE olarak yönlendirilebilir. 
 • Rapor değerlendirme ve yorumlama eğitimi seçilecek öğretmenlere ya da PDR uzmanlarına ONLINE olarak verilerek, kurumun kendi değerlendirme sisteminin oluşturulması sağlanabilir. 
 • Kurumsal rapor sayesinde tüm öğrencilerin okul ya da sınıf bazlı genel yetkinlikleri karşılaştırmalı olarak görülebilir ve öğretmenlerin “sınıf özelinde” eğitim stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. 
 • Ölçülebilen 136 yetkinlik sayesinde eğitim kurumunun 21. Yüzyıl yetkinlik skalası belirlenebilir ve bu yetkinliklerden gelişime açık alanlarla ilgili eğitim planlaması yapılabilir. 
 • Ayrıca esnek rapor yapısı sayesinde 136 yetkinlik arasından 9 yetkinlik belirlenebilir ve kurum vizyonuna uygun öğretmen ve yetkili personel gelişimi amaçlı eğitim planlaması yapılabilir. 
 • Rapor formatı kuruma uygun şekilde LOGO ve kurum vizyonunu ifade edecek şekilde farklılaştırılabilir. 
 • Türkçe, İngilizce, Almanca ve Azeri Türkçesinde rapor üretimi yapılabilir. 

IMAGE

Characterix Mesleki Yönelim Envanteri

11-18 Yaş Öğrenciler için hazırlanmıştır

Characterix Mesleki Yönelim Envanteri

Satın Almak için Tıklayınız

Characterix Mesleki Yönelim Envanteri

Rapor örneğini incelemek için Tıklayınız