LOGO
×

Characterix Kişilik Analiz Envanteri

upload/18/wbhe_slayt11.jpeg
Characterix Nedir? 

CharacterIX, profesyonel iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir 

Characterix Envanteri’nin dayandığı teori olan Enneagram, dünyanın seçkin üniversitelerinden Stanford Üniversitesi M.B.A. programında, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise uygulamalı ders şeklinde işlenmektedir. A.B.D ağırlıklı olmak üzere pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır. 
Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında Characterix Envanteri’nin dayandığı teoriyi kullanmaktadır. 
“CharacterIX”, 20 binden fazla bireyden toplanan veriyle geliştirilmiş olup, araştırma örnekleminin büyüklüğü ve veri toplanan bireylerin özelliklerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı düşünüldüğünde bu çalışmanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili en büyük çaplı araştırmalardan biri olduğu açıkça görülmektedir

Kurumunuza Özel Hizmetler

Characterix Kişilik Analiz Envanteri diğer kişilik envanterlerinin aksine kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilebilir ve bu sayede;
 • Kurumunuzun yetkinlik skalası doğrultusunda kurumunuza özel bir rapor oluşturulabilir
 • Görev ve departman bazında norm çalışması yapılabilir
 • İşe alım süreçlerinde doğru personelin istihdam edilmesinde kullanılabilir
 • Personel eğitim ihtiyacının belirlenmesinde kullanılabilir

Characterix…
 • CharacterIX, ortalama 20 dakika içerisinde 73 adet sorunun yanıtlanması sonucunda, bireyin kişilik özelliklerini derinlemesine raporlar. Ortalama 60-65 sayfalık bir rapor oluşturur. 
 • 73 soruda bireylerin 136 farklı kişilik özelliğini ölçer ve esnek yapısı ile kurum ve görev bazlı olarak kişiselleştirilebilir. 
 • 10 yılın üzerinde geliştirme süresi, 5 yıl süren bilimsel çalışma ve saha gözlemiyle konusunda Türk halkını en iyi ve en detaylı modelleyen kişilik analiz envanteridir. 
 • Tamamen Web tabanlı alt yapısı ile hızlı güvenilir ve kuruma özeldir. 
 • Kurumlar için herhangi bir alt yapı maliyeti doğurmaz.
 • Kişi bazlı mail yada SMS üzerinden gelen link üzerinden doldurulur, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında %100 güvenilirlilik sağlar. 
 • Rapor sonuçları kuruma mail ya da bulut depolama sistemleri üzerinden ONLINE olarak yönlendirilebilir. 
 • Rapor değerlendirme ve yorumlama eğitimi ONLINE olarak belirlenmiş İnsan Kaynakları personellerine verilerek, kurumun kendi değerlendirme sisteminin oluşturulması sağlanabilir. 
 • Kurumsal rapor sayesinde tüm kurum çalışanlarının genel yetkinlikleri karşılaştırmalı olarak görülebilir ve “kurum kültürü” oluşturma çalışmalarına destek olur. 
 • Pozisyon ve görev bazlı norm çalışması yapılarak yetkinlikler belirlenebilir ve oluşturulacak “Yetkinlik Tablosu” sayesinde eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesini sağlar. 
 • Esnek rapor yapısı sayesinde 136 yetkinlik arasından 18 (9x2 Modül) yetkinlik belirlenebilir ve istenen pozisyona en uygun personelin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılabilir. 
 • Performans değerlendirmelerindeki Yönetici-Personel arasındaki çatışmalarda kişilik özelliklerini ön plana çıkartarak doğru kararın verilmesine yardımcı olur. 
 • 21. Yüzyıl yetkinliklerini ölçümleyerek eğitim ihtiyacının belirlenmesi konusunda personel bazlı yönlendirmelerde bulunur. 
 • Rapor formatı kuruma uygun şekilde LOGO ve kurum vizyonunu ifade edecek şekilde farklılaştırılabilir. 
 • Türkçe, İngilizce, Almanca, Azeri Türkçesinde rapor üretimi yapılabilir. 
 •  “Kurumsal Rapor” sayesinde istenirse tüm kurum, istenirse görev yada bölüm bazlı raporlar hazırlanabilir ve bu sayede İK departmanının iş ve raporlama yükü azaltılabilir.

Rapor örneğine ulaşmak için lütfen tıklayınız

GÖSTER

IMAGE

Characterix Beyaz Yaka Kişilik Analiz Envanteri

Beyaz Yaka çalışanlar için hazırlanmıştır

IMAGE

Characterix Mavi Yaka Kişilik Analiz Envanteri

Hizmet görenler için özel soru seti ile hazırlanmıştır

Characterix Kişilik Analiz Danışmanı olmak ister misiniz ?

Başvuru için Tıklayınız

Characterix Kişilik Analiz Envanteri

Satın almak için Tıklayınız

Characterix Bayimiz olmak ister misiniz ?

Başvuru için Lütfen Tıklayınız